تابلو فرش دستباف تبریز طرح گلدان گل تولیدی قلی پور تابلو فرش دستباف تبریز طرح گلدان گل تولیدی قلی پور

تابلو فرش دستباف تبریز طرح گلدان گل تولیدی قلی پور

فروخته شده

کد فرش : 61278
محل بافت : تبریز
عرض : 48 سانتی متر
طول : 67 سانتی متر
عرض با قاب : 72 سانتی متر
طول با قاب : 89 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستباف تبریز نقشه گلدان گل چله و گل ابریشم