قالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه کف ساده سته گلی صادق زادهقالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه کف ساده سته گلی صادق زادهقالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه کف ساده سته گلی صادق زادهقالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه کف ساده سته گلی صادق زادهقالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه کف ساده سته گلی صادق زاده

قالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه کف ساده سته گلی صادق زاده

آماده فروش

کد فرش : 22239
محل بافت : قم
عرض : 133 سانتی متر
طول : 201 سانتی متر
رج : 80
طرح : کف ساده دسته گلی صادق زاده
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

قالیچه تمام ابریشم دستبافت قم طرح کف ساده دسته گلی تولیدی صادق زاده