تابلو فرش تبریز طرح کوزه سفید پر از گل چله و گل ابریشم تابلو فرش تبریز طرح کوزه سفید پر از گل چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح کوزه سفید پر از گل چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 61304
محل بافت : تبریز
عرض : 42 سانتی متر
طول : 66 سانتی متر
عرض با قاب : 62 سانتی متر
طول با قاب : 87 سانتی متر
رج : 50
طرح : کوزه سفید پر از گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان سفید گل چله و گل ابریشم