تابلو فرش دستباف تبریز طرح منظره باغ توت چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز طرح منظره باغ توت چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح منظره باغ توت چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61309
محل بافت : تبریز
عرض : 62 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
عرض با قاب : 86 سانتی متر
طول با قاب : 123 سانتی متر
رج : 50
طرح : منظره باغ توت
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه منظره باغ توت چله و گل ابریشم