ذرع و نیم دستباف اردبیل نقشه خشتی دست دوم سالمذرع و نیم دستباف اردبیل نقشه خشتی دست دوم سالمذرع و نیم دستباف اردبیل نقشه خشتی دست دوم سالمذرع و نیم دستباف اردبیل نقشه خشتی دست دوم سالم

ذرع و نیم دستباف اردبیل نقشه خشتی دست دوم سالم

فروخته شده

کد فرش : 31033
محل بافت : اردبیل
عرض : 105 سانتی متر
طول : 160 سانتی متر
رج : 30
طرح : خشتی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 6 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت اردبیل نقشه خشتی دست دوم و سالم