دایره قطر دو متر دستباف نایین نه لا کرک و ابریشمدایره قطر دو متر دستباف نایین نه لا کرک و ابریشمدایره قطر دو متر دستباف نایین نه لا کرک و ابریشمدایره قطر دو متر دستباف نایین نه لا کرک و ابریشم

دایره قطر دو متر دستباف نایین نه لا کرک و ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50175
محل بافت : نایین
عرض : 200 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 45
طرح : ترنج
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 7 کیلوگرم

قالی گرد دستبافت نایین قطر دو متر گل ابریشم نه لا