شش متری دستباف تبریز طرح هریس دور گلیم جدید گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح هریس دور گلیم جدید گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح هریس دور گلیم جدید گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح هریس دور گلیم جدید گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح هریس دور گلیم جدید گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح هریس دور گلیم جدید گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10907
محل بافت : تبریز
عرض : 205 سانتی متر
طول : 301 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس دور گلیم
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید هریس گل ابریشم دور گلیم