دو ذرعی دستباف ترکمن نقشه محرمات تمام پشمدو ذرعی دستباف ترکمن نقشه محرمات تمام پشمدو ذرعی دستباف ترکمن نقشه محرمات تمام پشمدو ذرعی دستباف ترکمن نقشه محرمات تمام پشم

دو ذرعی دستباف ترکمن نقشه محرمات تمام پشم

فروخته شده

کد فرش : 31049
محل بافت : ترکمن
عرض : 111 سانتی متر
طول : 147 سانتی متر
رج : 50
طرح : محرمات
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

دو ذرعی دستباف ترکمن طرح محرمات تمام پشم