تابلو فرش دستباف تبریز طرح منظره شانزالیزه چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز طرح منظره شانزالیزه چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح منظره شانزالیزه چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61357
محل بافت : تبریز
عرض : 55 سانتی متر
طول : 88 سانتی متر
عرض با قاب : 76 سانتی متر
طول با قاب : 106 سانتی متر
رج : 55
طرح : منظره شانزه لیزه
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه منظره شانزه ریزه چله و گل ابریشم