تابلو فرش دستباف تبریز طرح وان یکاد جدید جل جلاله برجسته باف گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح وان یکاد جدید جل جلاله برجسته باف گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61337
محل بافت : تبریز
عرض : 56 سانتی متر
طول : 74 سانتی متر
عرض با قاب : 78 سانتی متر
طول با قاب : 95 سانتی متر
رج : 50
طرح : وان یکاد جل جلاله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : گل بهی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه وان یکاد جل جلاله برجسته باف و گل ابریشم