قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22282
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 214 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه جدید خطیبی چله و گل ابریشم