جفت شش متری دستباف تبریز موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشمجفت شش متری دستباف تبریز موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشمجفت شش متری دستباف تبریز موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشمجفت شش متری دستباف تبریز موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشمجفت شش متری دستباف تبریز موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشمجفت شش متری دستباف تبریز موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشمجفت شش متری دستباف تبریز موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشمجفت شش متری دستباف تبریز موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشمجفت شش متری دستباف تبریز موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشمجفت شش متری دستباف تبریز موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشم

جفت شش متری دستباف تبریز موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10922
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 306 سانتی متر
رج : 60
طرح : موج مهر نوین فر
ابریشم : 80 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 30 کیلوگرم

جفت شش متری دستبافت تبریز طرح جدید موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه و چله ابریشم