قالیچه دستباف تبریز طرح جدید نوین فر کف حاشیه چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید نوین فر کف حاشیه چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید نوین فر کف حاشیه چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید نوین فر کف حاشیه چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید نوین فر کف حاشیه چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22286
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 205 سانتی متر
رج : 55
طرح : نوین فر جدید
ابریشم : 65 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستبافت تبریز نقشه جدید نوین چله و گل و کف حاشیه ابریشم