تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگردتابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگردتابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگردتابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد

تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد

فروخته شده

کد فرش : 41057
محل بافت : قم
عرض : 34 سانتی متر
طول : 35 سانتی متر
عرض با قاب : 53 سانتی متر
طول با قاب : 55 سانتی متر
رج : 80
طرح : گلدانی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیلی
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه گلدانی