قالیچه دستباف تبریز طرح قره باقی رنگ گیاهی چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح قره باقی رنگ گیاهی چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح قره باقی رنگ گیاهی چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح قره باقی رنگ گیاهی چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح قره باقی رنگ گیاهی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22290
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 207 سانتی متر
رج : 50
طرح : قره باغی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : سبز
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستبافت تبریز نقشه استاد قره باغی چله و گل ابریشم رنگ رزی شده با رنگ های گیاهی پنجاه رج