ستاره دستباف قطر یک متر تبریز گل ابریشم طرح میرزاییستاره دستباف قطر یک متر تبریز گل ابریشم طرح میرزاییستاره دستباف قطر یک متر تبریز گل ابریشم طرح میرزاییستاره دستباف قطر یک متر تبریز گل ابریشم طرح میرزایی

ستاره دستباف قطر یک متر تبریز گل ابریشم طرح میرزایی

فروخته شده

کد فرش : 50179
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : ستاره میرزایی
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

ستاره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه میرزایی گل ابریشم