جفت شش متری دستباف تبریز شیر فر چله و گل ابریشم دست دوم جفت شش متری دستباف تبریز شیر فر چله و گل ابریشم دست دوم جفت شش متری دستباف تبریز شیر فر چله و گل ابریشم دست دوم جفت شش متری دستباف تبریز شیر فر چله و گل ابریشم دست دوم

جفت شش متری دستباف تبریز شیر فر چله و گل ابریشم دست دوم

فروخته شده

کد فرش : 10930
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 310 سانتی متر
رج : 50
طرح : شیرفر
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 35 کیلوگرم

جفت شش متری دستبافغت تبریز نقشه شیر فر چله و گل ابریشم پنجاه رج دست دوم سالم