شش متری دستباف اردکان نقشه جدید شکوفهشش متری دستباف اردکان نقشه جدید شکوفهشش متری دستباف اردکان نقشه جدید شکوفهشش متری دستباف اردکان نقشه جدید شکوفه

شش متری دستباف اردکان نقشه جدید شکوفه

فروخته شده

کد فرش : 10935
محل بافت : اردکان
عرض : 200 سانتی متر
طول : 305 سانتی متر
رج : 32
طرح : شکوفه جدید
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 22 کیلوگرم

شش متری دستبافت اردکان یزد طرح جدید شکوفه