ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح خشتی شیرین تولیدی روزگردذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح خشتی شیرین تولیدی روزگردذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح خشتی شیرین تولیدی روزگردذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح خشتی شیرین تولیدی روزگردذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح خشتی شیرین تولیدی روزگرد

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح خشتی شیرین تولیدی روزگرد

فروخته شده

کد فرش : 31074
محل بافت : قم
عرض : 101 سانتی متر
طول : 162 سانتی متر
رج : 75
طرح : خشتی روزگرد
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه خشتی شیرین