تابلویی ستونی تمام ابریشم دستباف قم طرح گل و بلبل تولید امیرتابلویی ستونی تمام ابریشم دستباف قم طرح گل و بلبل تولید امیرتابلویی ستونی تمام ابریشم دستباف قم طرح گل و بلبل تولید امیرتابلویی ستونی تمام ابریشم دستباف قم طرح گل و بلبل تولید امیر

تابلویی ستونی تمام ابریشم دستباف قم طرح گل و بلبل تولید امیر

فروخته شده

کد فرش : 41070
محل بافت : قم
عرض : 31 سانتی متر
طول : 92 سانتی متر
عرض با قاب : 51 سانتی متر
طول با قاب : 112 سانتی متر
رج : 75
طرح : گل و بلبل
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : آبی پررنگ
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلویی ستونی تمام ابریشم دستباف قم طرح گل و بلبل تولید امیر