ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه سالاری چله و گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه سالاری چله و گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه سالاری چله و گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه سالاری چله و گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه سالاری چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31081
محل بافت : تبریز
عرض : 105 سانتی متر
طول : 151 سانتی متر
رج : 53
طرح : سالاری
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : ابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز دستبافت طرح سالاری پنجاه و سه رج چله و گل ابریشم