تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم  سبد گل تولیدی روزگرد

تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم سبد گل تولیدی روزگرد

فروخته شده

کد فرش : 41076
محل بافت : قم
عرض : 34 سانتی متر
طول : 34 سانتی متر
عرض با قاب : 53 سانتی متر
طول با قاب : 53 سانتی متر
رج : 80
طرح : سبد گل
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تمام ابریشم تولیدی روز گرد نقشه سبد گل