پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان اعلا بافپشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان اعلا بافپشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان اعلا بافپشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان اعلا بافپشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان اعلا باف

پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 41077
محل بافت : قم
عرض : 61 سانتی متر
طول : 90 سانتی متر
رج : 80
طرح : لچک ترنج بیطرفان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

سایز پشتی تمام ابریشم دستباف قم تولیدی بیطرفان