جفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید نوین فر چله و گل ابریشمجفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید نوین فر چله و گل ابریشمجفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید نوین فر چله و گل ابریشمجفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید نوین فر چله و گل ابریشم

جفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید نوین فر چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10952
محل بافت : تبریز
عرض : 201 سانتی متر
طول : 310 سانتی متر
رج : 60
طرح : نوین فر جدید کف حاشیه ابریشم
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 36 کیلوگرم

جفت شش متری دستباف تبریز نقشه جدید نوینفر کف حاشیه چله و گل ابریشم