تابلو فرش دستباف تبریز وان یکاد کوچک جل جلاله برجسته باف

تابلو فرش دستباف تبریز وان یکاد کوچک جل جلاله برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 61398
محل بافت : تبریز
عرض : 34 سانتی متر
طول : 50 سانتی متر
عرض با قاب : 58 سانتی متر
طول با قاب : 72 سانتی متر
رج : 50
طرح : وان یکاد جل جلاله کوچک
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه وان یکاد جل جلاله برجسته بافت و گل ابریشم