تابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه شکارگاه تولیدی کیانتابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه شکارگاه تولیدی کیانتابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه شکارگاه تولیدی کیان

تابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه شکارگاه تولیدی کیان

آماده فروش

کد فرش : 41082
محل بافت : قم
عرض بدون قاب 32 سانتی متر
طول بدون قاب 92 سانتی متر
عرض با قاب : 48 سانتی متر
طول با قاب : 109 سانتی متر
رج : 75
طرح : شکارگاه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم نقشه شکارگاه تولیدی کیان