تابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه شکارگاه تولیدی کیانتابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه شکارگاه تولیدی کیانتابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه شکارگاه تولیدی کیان

تابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه شکارگاه تولیدی کیان

فروخته شده

کد فرش : 41082
محل بافت : قم
عرض : 32 سانتی متر
طول : 92 سانتی متر
عرض با قاب : 48 سانتی متر
طول با قاب : 109 سانتی متر
رج : 75
طرح : شکارگاه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم نقشه شکارگاه تولیدی کیان