تابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه ستونی شکارگاه با قاب

تابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه ستونی شکارگاه با قاب

فروخته شده

کد فرش : 41085
محل بافت : قم
عرض : 32 سانتی متر
طول : 90 سانتی متر
عرض با قاب : 55 سانتی متر
طول با قاب : 113 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تمام ابریشم قم نقشه شکارگاه