قالیچه دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده گل ابریشم پنجاه رج

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده گل ابریشم پنجاه رج

فروخته شده

کد فرش : 22317
محل بافت : تبریز
عرض : 157 سانتی متر
طول : 216 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد امامزاده جدید
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه جدید گنبد امامزاده گل ابریشم