قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج

قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج

فروخته شده

کد فرش : 22319
محل بافت : تبریز
عرض : 153 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس تبریز
ابریشم : 30 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه منری دستبافت تبریز نقشه هریس رنگ آمیزی جدید کف ترنج ابریشم