دایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه سالاری گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه سالاری گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه سالاری گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه سالاری گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه سالاری گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50184
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : سالاری
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

فرش دایره دستبافت تبریز قطر یک متر نقشه سالاری گل ابریشم