شش متری دستباف تبریز شکور تقی زاده چله و گل ابریشم شش متری دستباف تبریز شکور تقی زاده چله و گل ابریشم شش متری دستباف تبریز شکور تقی زاده چله و گل ابریشم شش متری دستباف تبریز شکور تقی زاده چله و گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز شکور تقی زاده چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10961
محل بافت : تبریز
عرض : 204 سانتی متر
طول : 307 سانتی متر
رج : 50
طرح : تقی زاده شکور
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز نقشه شکور تقی زاده چله و گل ابریشم