دایره دستباف تبریز قطر دو متر خطیبی جدید کف حاشیه و گل و چله ابریشمدایره دستباف تبریز قطر دو متر خطیبی جدید کف حاشیه و گل و چله ابریشمدایره دستباف تبریز قطر دو متر خطیبی جدید کف حاشیه و گل و چله ابریشمدایره دستباف تبریز قطر دو متر خطیبی جدید کف حاشیه و گل و چله ابریشمدایره دستباف تبریز قطر دو متر خطیبی جدید کف حاشیه و گل و چله ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر دو متر خطیبی جدید کف حاشیه و گل و چله ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50185
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید کف حاشیه ابریشم
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

دایره دستبافت تبریز قطر دو متر چله و گل و کف حاشیه ابریشم نقشه خطیبی جدید