قالیچه دستبافت تبریز طرح جدید مهرانه چله و گل و کف حاشیه ابریشم قالیچه دستبافت تبریز طرح جدید مهرانه چله و گل و کف حاشیه ابریشم قالیچه دستبافت تبریز طرح جدید مهرانه چله و گل و کف حاشیه ابریشم قالیچه دستبافت تبریز طرح جدید مهرانه چله و گل و کف حاشیه ابریشم

قالیچه دستبافت تبریز طرح جدید مهرانه چله و گل و کف حاشیه ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 22327
محل بافت : تبریز
عرض : 153 سانتی متر
طول : 212 سانتی متر
رج : 60
طرح : مهرانه نوین فر
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه جدید مهرانه نوین فر شصت رج کف حاشیه چله و گل ابریشم