تابلو فرش دستباف تبریز طرح دو پرنده برجسته باف چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز طرح دو پرنده برجسته باف چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح دو پرنده برجسته باف چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61419
محل بافت : تبریز
عرض : 38 سانتی متر
طول : 55 سانتی متر
عرض با قاب : 56 سانتی متر
طول با قاب : 72 سانتی متر
رج : 50
طرح : دو پرنده تولیدی منصوری
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه دو پرنده برجسته باف چله و گل ابریشم تولیدی منصوری