تابلو فرش دستباف تبریز طرح کتیبه فروهر برجسته باف گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز طرح کتیبه فروهر برجسته باف گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح کتیبه فروهر برجسته باف گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61413
محل بافت : تبریز
عرض : 43 سانتی متر
طول : 83 سانتی متر
عرض با قاب : 71 سانتی متر
طول با قاب : 110 سانتی متر
رج : 50
طرح : کتیبه فروهر برجسته باف
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه کتیبه فروهر برجسته باف گل ابریشم