شش متری دستباف تبریز نقشه سالاری کف حاشیه چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه سالاری کف حاشیه چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه سالاری کف حاشیه چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه سالاری کف حاشیه چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه سالاری کف حاشیه چله و گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز نقشه سالاری کف حاشیه چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10968
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 40
طرح : سالاری
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 18 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز طرح سالاری کف حاشیه و چله و گل ابریشم