ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید دور گلیم گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید دور گلیم گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید دور گلیم گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید دور گلیم گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید دور گلیم گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31120
محل بافت : تبریز
عرض : 101 سانتی متر
طول : 153 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس جدیددور گلیم
ابریشم : 35 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جدید هریس دور گلیم گل ابریشم