ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جواد قلم گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جواد قلم گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جواد قلم گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جواد قلم گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جواد قلم گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31121
محل بافت : تبریز
عرض : 104 سانتی متر
طول : 151 سانتی متر
رج : 50
طرح : جواد قلم
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه اصیل جواد قلم گل ابریشم