دایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه تقی زاده گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه تقی زاده گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه تقی زاده گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه تقی زاده گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه تقی زاده گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50188
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : تقی زاده
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

دایره قطر یک متر دستباف تبریز طرح تقی زاده گل ابریشم