جفت قالیچه سه متری دستباف طرح جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رججفت قالیچه سه متری دستباف طرح جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رججفت قالیچه سه متری دستباف طرح جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رججفت قالیچه سه متری دستباف طرح جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج

جفت قالیچه سه متری دستباف طرح جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج

فروخته شده

کد فرش : 22336
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 206 سانتی متر
طول : 138 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید نه متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

جفت قالیچه سه متری دستبافت نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج