ذرع و چهارک دستباف تبریز گل ابریشمذرع و چهارک دستباف تبریز گل ابریشمذرع و چهارک دستباف تبریز گل ابریشمذرع و چهارک دستباف تبریز گل ابریشم

ذرع و چهارک دستباف تبریز گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 41091
محل بافت : تبریز
عرض : 73 سانتی متر
طول : 122 سانتی متر
رج : 50
طرح : محمودیان
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

۲۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و چارک دستبافت تبریز نقشه محمودیان گل ابریشم