تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه

تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه

فروخته شده

کد فرش : 41101
محل بافت : قم
عرض : 45 سانتی متر
طول : 67 سانتی متر
عرض با قاب : 59 سانتی متر
طول با قاب : 79 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه تولیدی کیان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : کله غازی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی کیان نقشه شکارگاه