ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید گل مهر گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید گل مهر گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید گل مهر گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید گل مهر گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید گل مهر گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31134
محل بافت : تبریز
عرض : 102 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 50
طرح : گل مهر
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : آبی کاربنی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه گل مهر گل ابریشم