ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31141
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 158 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد شیخ لطف الله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستباف تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم