ذرع و چهارک دستباف تبریز گل ابریشم طرح پور نامیذرع و چهارک دستباف تبریز گل ابریشم طرح پور نامیذرع و چهارک دستباف تبریز گل ابریشم طرح پور نامیذرع و چهارک دستباف تبریز گل ابریشم طرح پور نامی

ذرع و چهارک دستباف تبریز گل ابریشم طرح پور نامی

فروخته شده

کد فرش : 41105
محل بافت : تبریز
عرض : 75 سانتی متر
طول : 123 سانتی متر
رج : 50
طرح : پورنامی
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : سبز
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چهارک دستبافت تبریز نقشه پور نامی گل ابریشم