ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه خطیبی جدید گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه خطیبی جدید گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه خطیبی جدید گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه خطیبی جدید گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه خطیبی جدید گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31153
محل بافت : تبریز
عرض : 102 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید گل ابریشم