تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه تولیدی نجد مظهرتابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه تولیدی نجد مظهر

تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه تولیدی نجد مظهر

فروخته شده

کد فرش : 41110
محل بافت : قم
عرض : 41 سانتی متر
طول : 102 سانتی متر
عرض با قاب : 63 سانتی متر
طول با قاب : 122 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه عرضی نجد مظهر
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : نخودی
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تمام ابریشم قم مارک نجد مظهر نقشه شکارگاه