قالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح کلاسیک تولیدی بیطرفانقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح کلاسیک تولیدی بیطرفانقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح کلاسیک تولیدی بیطرفانقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح کلاسیک تولیدی بیطرفانقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح کلاسیک تولیدی بیطرفانقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح کلاسیک تولیدی بیطرفان

قالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح کلاسیک تولیدی بیطرفان

فروخته شده

کد فرش : 22353
محل بافت : قم
عرض : 145 سانتی متر
طول : 212 سانتی متر
رج : 80
طرح : کلاسیک بیطرفان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : قهوه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

قالیچه دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح جدید کلاسیک بیطرفان