قالیچه سه متری دستباف تبریز طرح تقی زاده گل ابریشمقالیچه سه متری دستباف تبریز طرح تقی زاده گل ابریشمقالیچه سه متری دستباف تبریز طرح تقی زاده گل ابریشمقالیچه سه متری دستباف تبریز طرح تقی زاده گل ابریشم

قالیچه سه متری دستباف تبریز طرح تقی زاده گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22354
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 208 سانتی متر
رج : 50
طرح : تقی زاده شکور
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه شکور تقی زاده گل ابریشم