تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مرجانی طرح منظرهتابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مرجانی طرح منظره

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مرجانی طرح منظره

فروخته شده

کد فرش : 41123
محل بافت : قم
عرض : 40 سانتی متر
طول : 68 سانتی متر
عرض با قاب : 53 سانتی متر
طول با قاب : 82 سانتی متر
رج : 80
طرح : منظره مرجانی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مرجانی نقشه منظره